AIRINEI ŞT. (1961) ASUPRA UNEI CATEGORII DE MAGNETIZĂRI RECENTE PRIN ARDERE, Comunicări de Geologie, volum 2.

CODARCEA F., CODARCEA V. (1961) CONTRIBUŢII LA STUDIUL MINERALOGIC ŞI GENETIC AL ROCILOR SILICIOASE MANGANOASE DIN BANATUL DE SUD-EST, Comunicări de Geologie, volum 2.

CODARCEA F., MARINESCU I., CODARCEA V. (1961) ASUPRA PREZENŢEI TORTONIANULUI ÎN VALEA VIEZURELUI-STĂNIJA (MUNŢII METALIFERI), Comunicări de Geologie, volum 2.

DIMITRESCU R. (1961) ASUPRA ŞISTURlLOR CRlSTALlNE DIN NORD-VESTUL TRANSILVANIEl, Comunicări de Geologie, volum 2.

FLOREA N. (1961) OBSERVAŢII PEDOLOGICE ÎN PENINSULA CHITUC, Comunicări de Geologie, volum 2.

GHEORGHIU C., POPESCU T. C., ZBIEREA A. (1961) CARACTERELE GEOLOGICE ŞI FIZICO-CHIMICE ALE ARGILELOR BETONITICE DIN CULOARUL MUREŞULUI, ÎNTRE ALBA lULIA ŞI ZAM, Comunicări de Geologie, volum 2.

GHEORGHIU C., MAREŞ I. (1961) ERUPŢIUNILE NEOGENE DIN VALEA MUREŞULUI (REGIUNEA DEVA-ZAM) ŞI PARTICULARITĂŢILE PETROGRAFICE ALE ROCILOR, Comunicări de Geologie, volum 2.

HAINOVICI S. (1961) RESTURI DE FAUNĂ DESCOPERITE ÎN AŞEZAREA DE LA VALEA LUPULUI-IAŞI, APARȚINÎND CULTURII „NOUA” (EPOCA BRONZULUI), Comunicări de Geologie, volum 2.

MACAROVICI N., ZAHARIA N. (1961) MAMUTUL (ELEPHAS TROGONTHERll POHLIG) DE LA HOLBOCA (IAŞI), Comunicări de Geologie, volum 2.

MIHÁLY Z. (1961) DATE NOI ÎN CUNOAŞTEREA FAUNEI DE CRUSTACEE FOSILE DIN ÎMPREJURIMILE CLUJULUI, Comunicări de Geologie, volum 2.

MUREŞAN M., MUREŞAN G. (1961) CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA MINERALIZAŢIEI DIN MĂGURA BĂII-HĂRŢĂGANI, Comunicări de Geologie, volum 2.

NICORICI E. (1961) TORTONIANUL DE PE BORDURA NORD-ESTICĂ A MUNŢILOR RETEZATULUI, Comunicări de Geologie, volum 2.

ONCESCU N., GHEORGHIU C., MARINESCU-MAREŞ I. (1961) OCURENŢE DE ROCI CU SULF îN R.P.R. ASPECTE GENETICE ŞI MINERALOGICE, Comunicări de Geologie, volum 2.

PREDA I. (1961) GEOLOGIA REGIUNII LUNCA SPRIE CORBEŞTI-VALEA RÎULUI-SURDUCEL, Comunicări de Geologie, volum 2.

PREDA I., PELIN M. (1961) CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA GEOLOGIEI ÎMPREJURIMILOR LACULUI ROŞU (CARPAŢII ORIENTALI), Comunicări de Geologie, volum 2.

ȘOVA C. (1961) PREZENŢA LUI DINOTHERIUM GIGANTEUM KAUP PE CURSUL MIJLOCIU AL SIRETULUI, Comunicări de Geologie, volum 2.

TRIFULESCU M., TEODORU L. (1961) AZBEST ÎN GRANlTELE DIN VALEA JIULUI, Comunicări de Geologie, volum 2.

VISARION M. (1961) CERCETĂRl GEOFIZICE PENTRU ROCI ULTRABAZICE ÎN REGIUNEA JOLOTCA (Ditrău), Comunicări de Geologie, volum 2.