SGR informează membrii comunității despre conferințe, prezentări, concursuri, aplicații de teren, școli de vară organizate de Societate, la care SGR e partener sau pe care le consideră de interes.