Cod de conduita

Societatea Geologică a României este o asociație care promovează Științele Pamântului atât prin încurajarea cercetării în domeniul științelor geologice, geofizice și geotehnice, cât și prin educarea publicului pentru conștientizarea importanței geoștiințelor la dezvoltarea socială, culturală și economică a societății.

 

Codul de conduită, considerat și cod de etică, reprezintă setul de reguli pe care toți membrii se angajează sa-l respecte, prin continuarea achitării taxei anuale de membru.

  1. Membrii au un comportament onest, respectuos și profesionist atunci când iși practică meseria sau își exprimă opinia în public.
  2. Membrii sunt încurajați să fie sinceri și să onoreze toate datele publicate și nepublicate, dar la care au acces, atunci când emit concluzii.
  3. Citarea surselor de informații se va face integral fără a ridica suspiciuni de plagiat. Declarațiile sau publicațiile care se bazează pe fals în documente, informații eronate sau selectate pentru a susține un anumit punct de vedere, vor fi exclude din publicațiile Societății.
  4. Rezultatele trebuie să fie separate de interpretare, iar concluziile, nepărtinitoare. Se recomandă menționarea efectelor pe care rezultatele studiului le pot avea și, după caz, să conțină eventuale recomandări.
  5. Când iși exprimă opinia în public, este datoria membrilor să menționeze că aceasta reprezintă un punct de vedere personal, bazat pe o documentare riguroasă și apelează la experiența din domeniul în care activează.
  6. Orice membru care dorește să reprezinte un punct de vedere al Societății Geologice a României, trebuie să se consulte, în prealabil, cu Comitetul Director. În caz contrar, orice membru care exprimă o opinie în numele Societății în spațiul public, fără aprobare din partea Comitetului Director, este considerat că prejudiciază interesele și prestigiul asociației, urmând ca, conform statutului, să îi fie retrasă calitatea de membru.
  7. Membrii persoane juridice nu pot emite o opinie în numele asociației, acest lucru fiind considerat un conflict de interese. În domenii de specialitate în care aceștia activează, membrii persoane juridice pot fi consultați, înainte ca Societatea să emită o poziție în spațiul public.