16.X.1933 – 22.X.2015

Comunitatea academică a primit cu întristare vestea că, în ziua de 22 octombrie, s-a stins din viaţă, acad. Mircea Ioan Valentin Săndulescu, preşedintele Secţiei de Ştiinţe Geonomice.

Născut în anul 1933, Mircea Săndulescu a absolvit Liceul „Gh. Lazăr” din Sibiu, după care a urmat cursurile Institutului de Petrol şi Gaze, Facultatea de Geologie a Petrolului şi, în anul 1972, a devenit doctor inginer în geologie.

În 1968 făcut un stagiu de specializare în geologie tectonică La Facultatea de Ştiinţe din Sorbona (Paris).

Şi-a început cariera profesională ca geolog la Întreprinderea de Prospecţiuni şi Laboratoare din Bucureşti şi a continuat, prin ani, ca cercetător la Institutul Geologic, Institutul de Geologie şi Geofizică, la Institutul de Geologie al României din Bucureşti, şef al Secţiei de hărţi geologice, preşedinte al Consiliului Ştiinţific la Institutul Geologic din Bucureşti. Excelenţa sa în cercetarea ştiinţifică a fost recunoscută şi prin faptul că, de mai multe ori, a fost invitat ca profesor asociat la Universitatea „Pierre et Marie Curie” din Paris şi la Universitatea „Joseph Fourier” din Grenoble. Cu o certă vocaţie de cercetător şi o pasiune nedezminţită pentru ştiinţele pământului a adus contribuţii notabile în domenii cum sunt geotectonica, geologia structurală şi stratigrafia. S-a remarcat încă din 1958 când a participat la elaborarea primei hărţi tectonice a României, experienţă ce i-a permis ca apoi să fie coautor la întocmirea hărţilor tectonice ale Europei şi ale lumii, sub egida UNESCO.

În activitatea de cercetare s-a dedicat unor probleme fundamentale dintre care reţinem abordarea structurii Carpaţilor şi Dobrogei, afirmându-se în unele ca precursor. S-a implicat performant în rezolvarea unor probleme fundamentale şi cu caracter interdisciplinar ca geotectonică, geofizică sau geochimie, contribuind la descifrarea structurii scoarţei pământului din ţara noastră, a structurii adânci a Carpaţilor şi a depresiunilor transilvană şi panonică. Mai adăugăm contribuţia la descifrarea prin folosirea metodelor de teledetecţie sau de clarificare a condiţiilor şi modelului geotectonic din zona seismică Vrancea.

Toate aceste contribuţii care îmbogăţesc istoria ştiinţelor geonomice de la noi sunt cuprinse în studii şi lucrări apărute în prestigioase publicaţii de specialitate din ţară şi de peste hotare. Menţionăm între acestea: Sur certaines problèmes tectoniques des Carpathes et de leurs avant-pays (1966); La nappe de Hăghimaş, une nouvelle nappe de décollement dans les Carpathes Orientales (1967); Considérations sur la division des systèmes orogéniques (1969); Sur le hétérochronisme des phases tectogéniques alpines dans les Carpathes Roumaines (1971); Consideraţii asupra posibilităţilor de corelare a structurii Carpaţilor Orientali şi Occidentali (1972); Tectonics of the Carpatho-Balkan Regions Roumanian Carpathians (1974); Essai de synthèse structurale des Carpathes (1975); Analyse géotectonique des chaines alpines situées autour de la Mer Noire occidentale (1980); Geotectonica României (1984); Cainozoic Geotectonic History of the Carpathians (1988); Some General Features of the Structure and the tectonic History of the Northern Margin of the Tethys between the Alps and Caucasus (1989); La Dobrogea dans le cadre de l’avant-pays carpatique(1992); Overview on Romanian Geology (1994); Atlas Peri-Tethys. Paleogeographical Maps (2000) ş.a.

Prestigiul omului de ştiinţă Mircea Săndulescu este atestat de alegerea sa în mai multe asociaţii şi societăţi de specialitate între care reţinem membru al Societăţii Geologice a României, preşedinte al Comisiei Hărţii Geologice a Asociaţiei Geologice Carpato-Balcanice, membru al Comisiei Tectonice a Asociaţiei Geologice Carpato-Balcanice, al Comisiei de redactare a Hărţii tectonice a Europei şi a lumii, membru de onoare al Societăţii Geologice a Franţei. Se adaugă titlurile „honorary fellow” al Societăţii Geologice din S.U.A., membru al societăţilor de geologie din Bulgaria şi Polonia, membru străin al Academiei Polone de Ştiinţe, membru al Academiei Europaea. A fost distins cu Premiul „Grigore Cobălcescu” al Academiei Române , cu Premiul „Prestwich” al Societăţii Geologice a Franţei şi cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Mare Ofiţer.

În 1991 fost ales membru corespondent al Academiei Române şi a fost titularizat în 1994 pentru ca în 1995 să fie ales preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Geonomie.

Cu plecarea spre nesfârşirea veşniciei a acad. Mircea Săndulescu comunitatea academică a pierdut un specialist de referinţă naţională şi internaţională în ştiinţele pământului, un intelectual rafinat cu un caracter dârz, un coleg a cărui amintire va fi mereu însoţită de admiraţie pentru omul de ştiinţă exemplar şi respect pentru intelectualul de înaltă ţinută morală.

† Odihnească-se în pace †

Text preluat de pe site-ul Academiei Române

22 octombrie 2015