14.VIII.1935 – 07.II.2022

 

La 7 februarie 2022 a trecut la cele veşnice Dr. ing. Aura Cehlarov, eminent geolog specialist în mineralogie optică şi petrografie sedimentară.

A fost absolventă a Facultăţii de Geologie a Institutului de Mine din Bucureşti, licenţiată în specialitatea Prospecţiuni geologice, promoţia 1957.

În august acelaşi an, este angajată la Serviciul Geologic al Întreprinderii de Prospecţiuni Geologice şi Geofizice (IPGG) din Bucureşti unde şi-a desfăşurat activitatea până la pensionare (1991). În perioada 1957-1966, în calitate de geolog prospector, efectuează lucrări de cartare şi sinteză geologică pentru diferite substanţe minerale utile în Dobrogea de sud (diatomite, nisipuri cuarţoase, fosfaţi), Carpaţii Orientali (hidrocarburi, sare, cărbuni), Bazinul Transilvaniei (cărbuni, argile refractare, sare şi săruri de potasiu). La 1 decembrie 1966 solicită transferul la Laboratorul de analize microscopice al IFLGS (actualul FORADEX) unde lucrează până în anul 1970. Aici execută analize microscopice pentru carotele unor foraje, dar şi studii de petrografie sedimentară pentru bauxite, minerale grele şi calcare. La 1 martie 1970, revine la vechiul laborator al IPGG unde desfăşoară o activitate deosebit de rodnică, atât la microscop, cât şi pe teren în colaborare cu geologii prospectori, documentând analitic-petrografic temele rapoartelor pentru sare, hidrocarburi şi roci utile din Bazinul Transilvaniei; sulfuri complexe şi celestină, tufuri vulcanice, sulf sedimentar şi roci magneziene din Carpaţii Orientali; ilmenit, zircon şi dolomite din Carpaţii Meridionali. Nu puţine au fost comenzile şi/sau contractele pentru terţi, pentru diferite substanţe utile din foraje, lucrări miniere etc. La solicitarea GEOMIN, a efectuat expertize petrografice pentru fosforitele din Siria. 

În paralel cu această minuţioasă activitate de laborator, a acordat o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice, începută încă din timpul facultăţii şi apreciată în mod deosebit de Acad. Gh. Murgeanu. 

Desfăşurată timp de 36 de ani, între anii 1966-2002, creaţia ştiinţifică s-a materializat în 28 de articole publicate în revistele Academiei Române, universităţilor din Bucureşti, Iaşi şi Cluj şi publicaţiile Institutului Geologic al României, la care s-au adăugat comunicări la diferite simpozioane naţionale şi internaţionale.

Este coautor al unui volum de teme de Petrologie sedimentară la Universitatea din Bucureşti, precum şi la trei volume de cursuri la Universitatea de Petrol-Gaze din Ploieşti, unde a funcţionat, între 1992-2017, ca profesor asociat la disciplinele Mineralogie-Cristalografie şi Sedimentologie. În anul 1998 şi-a susţinut teza de doctorat “Studii mineralogice şi litologice ale depozitelor neogene din zona Valea Sării-Valea Putnei, cu privire specială asupra acumulării de celestină de la Valea Sării, jud. Vrancea”, la Universitatea din Bucureşti sub conducerea prof. Lazăr Pavelescu. Teza a fost publicată în anul 2019, la Editura Universităţii din Ploieşti. 

Profesionist desăvârşit şi om cu o înaltă ţinută morală, altruist şi gata oricând să ajute necondiţionat, lasă în urmă amintirea unui coleg drag şi prieten adevărat. 

 

Dumnezeu să o odihnească în pace!

 Dr. Titus Brustur

GeoEcoMar Bucureşti