13.II.1944 – 29.V.2020
Născut la data de 13 februarie 1944 la Ploiești, profesorul Corneliu Dinu a crescut într-o familie de români creștini care i-au dat o aleasă educație. A urmat cursurile școlii generale și apoi ale Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu” din Ploiești, secția reală, absolvite cu succes în anul 1961. În același an a fost admis cu succes la Institutul de Petrol și Gaze din București, Facultatea de Geologie Tehnică iar în anul 1966 a absolvit cursurile universitare, obținând diploma de inginer geolog.
În perioada de stagiatură dintre anii 1967 și 1969 a activat la ”Intreprinderea de Prospecțiuni Geologice” (actuala S.C. Prospecțiuni S.A. din București), Secția Geologie. În această perioadă a executat prospecțiuni geologice pentru hidrocarburi și sare în flișul din Carpații Orientali, bazinele Trotuș, Bicaz și Bistrița dar și la curbura Carpaților.
În anul 1970 ocupă prin concurs postul de asistent universitar la Institutul de Petrol și Gaze din București, ulterior Universitatea din București. După ce a intratîn învățământul superior a fost admis la doctoratul pe care l-a finalizat cu succes în anul 1978. Pe parcursul carierei universitare a promovat pînă la nivelul de profesor universitar, trecând prin toate treptele academice.
În anul 1990 fost ales Decan al Facultății de Geologie și Geofizică din Universitatea din București, post de management ocupat cu succes pănă în anul 2003. A pus bazele moderne ale facultății, a condus Consiliul Profesoral și a fost membru în Consiliul de Administrație și Senatul Universității din București în toată această perioadă, reorganizând instituția noastră, promovând cu succes un mare număr de tineri specialiști care ocupă poziții de răspundere pe toate continentele lumii, în industria resurselor naturale, învățământul superior și cercetarea științifică avansată.
În toată această perioadă a prezentat cursuri fundamentale în Geoștiințe, cum sunt Geologie Structurală și Tectonică. A înființat cursul de Analiză a Bazinelor de Sedimentare, domeniu căruia i-a pus bazele în România și în care a avut succese remarcabile în cercetarea științifică la nivel internațional. A pus bazele Programului de masterat de Analiză de Bazine la Universitatea din București. A organizat și coordonat programe de cercetare științifică de mare succes cu universități de elită din Olanda, Germania, SUA și alte țări,
Profesor Dr. Ing. Coneliu Dinu a avut o activitate publicistică de elită, publicând trei cărți, trei capitole de carte, a fost co-editor la cinci volume, a publicat șapte ghiduri de excursie geologică. A fost autor și coautor la 103 lucrări științifice și a participat la peste 100 conferințe și congrese internațioanale, a susținut cursuri și conferințe invitate. Ca recunoaștere pe plan naționale a primit Premiul ”Grigore Cobălcescu” al Academiei Române iar pe plan internațional a fost ales membru al Academiei Europe în anul 1995.
După pensionare a rămas activ la Universitatea din București unde a condus numeroase generații de doctoranzi, fiind până acum membru al Școlii Doctorale de Geologie. A condus peste 100 de doctorate la Universitatea din Bucuresti sau la universitati din strainatate. Ca recunoaștere a abilităților manageriale, între anii 2011 și 2013 a condus sucursala din România a Raffles Energy în calitate de Director General. A fost membru al consiliilor de administrație la GeoEcoMar timp de 16 ani, S.N. Petrom S.A. timp de doi ani și Regia Autonomă a Sării timp de 12 ani.
Este greu de sintetizat în cuvinte activitatea inginerului geolog, a profesorului, conducătorului de doctorat și a managerului Corneliu Dinu. Timp de 50 de ani și-a pus o amprentă clar conturată asupra învățământului românesc de geologie și asupra geologiei românești, bucurându-se de binemeritată recunoaștere pe plan național și internațional.

Scris de Prof. dr. Victor Mocanu

Text preluat de pe site-ul forevermissed.com